Kategorier
Psykoterapi

Hvad er med-misbrug?

Hvad er med-misbrug? Hvad vil det egentligt sige at være medmisbruger? Og er det noget alle, der lever i tæt relation til en afhængig, udvikler? Kan man være med-misbruger, hvis man ikke er i tæt relation til en person, der har et afhængighedsforhold til en ting eller oplevelser?

Man hører ofte, at personer, der lever i tæt relation til en person med et afhængighedsforhold til fx alkohol, vil udvikle sig til at være med-misbrugere.

Der findes mange bud på, hvad en med-misbruger er for en størrelse. Der findes mange beskrivelser og definitioner på det at være med-misbruger.

Definition på en med-misbruger

En definition på hvad en med-misbruger er, kan se sådan ud:  

”En medmisbruger er et menneske, der har tilladt et andet menneskes adfærd at påvirke sig, og som er besat af behovet for at kontrollere dette andet menneskes adfærd.”

Det andet menneske kan være en kæreste, ægtefælle, bror, mor, far etc. Det kan være en hvilken som helst relation.

Det andet menneske kan være alkoholiker, stofmisbruger, mentalt eller fysisk syg, eller et menneske, der ind i mellem føler sig trist til mode. Det vil sige, at det her viser sig, at det menneske, der er genstand for med-misbrugeren ikke behøver at have et afhængighedsforhold til en ting, et stof eller oplevelser.

Det centrale i definitionen ligger ikke hos det andet menneske, der evt. har et afhængighedsforhold til noget. Det centrale i definitionen af en med-misbruger ligger hos med-misbrugeren selv, hos den der er med-misbruger. Det ligger i de måder, hvorpå en med-misbruger lader det andet menneskes adfærd påvirke sig og i de måder med-misbrugeren forsøger at påvirke det andet menneske. Svaret på spørgsmålet – hvad er med-misbrug – bliver derfor også forskelligt fra person til person.

En med-misbruger vil hjælpe

Det er en naturlig ting, at vi ønsker at beskytte og hjælpe de mennesker, der er omkring os. Det er også naturligt at blive påvirket af og reagere på problemerne hos de mennesker.

Det er en god egenskab, vi mennesker har. Det er en forudsætning for at kunne danne relationer til andre. Men det bliver skadeligt, hvis det betyder, at med-misbrugeren ikke sørger for at opfylde egne behov. Eller når med-misbrugeren ikke har egne grænser klart defineret og lader dem overskride.

Hvad er med-misbrug? At være med-misbruger kan føles som at stå foran et hav af uforudsigelighed

Den form for adfærd, som medmisbrugere har, kan være etableret som et svar på svære betingelser i samvær med andre. Det kan være grundlagt i barndommen. Eller det kan være senere i vores liv, at medmisbrugs-adfærd er lært. Uanset hvor og hvordan adfærden er lært, sidder den godt fast.

Med-misbrugsadfærden blev sandsynligvis oprindeligt grundlagt, fordi det var nødvendigt for at forsvare sig selv og få opfyldt egne behov. Altså udfører, føler og tænker man disse tanker for at overleve – at overleve følelsesmæssigt, mentalt og måske endda også fysisk.

En strategi til overlevelse

Den lærte med-misbrugsadfærd har været gode strategier til at overleve på et tidspunkt. Men de kan have overlevet sig selv. Så kan disse strategier og dermed adfærden blive destruktiv og det kan være skadeligt.

Det, der engang var godt og en god adfærd for overlevelse, kan blive til en hæmsko og forhindring for egen psykisk og evt. fysisk velbefindende.

At være med-misbruger kan se ud på mange måder. Og det kan tage mange former. Men samlet for alle de mange måder og former en med-misbruger kan se ud på er, at de alle kredser om, at en medmisbruger grundlæggende ikke tager vare på sig selv og sine egne behov.

Der er et ikke bestemt træk, der definerer om man er medmisbruger. Det er i høj grad bestemt af fortolkning, og fortolkningen skal helst ske af den person, der har med-misbruget.

Hvor ligger problemet?

Det store problem som med-misbruger ligger ikke i det af leve sammen med en der er afhængig. Det virkelige problem for en med-misbruger ligger i personen selv – i med-misbrugsadfærden.

Man kan sige, at en med-misbruger har en tendens til at tage ansvaret for andres handlinger på sine egne skuldre. Medmisbrugere føler ansvar for, hvad andre gør. En med-misbruger tager ansvaret fra de andre og påtager sig det selv. Dermed fratager de også initiativet fra den person, vedkommende er misbruger overfor.

Når man føler ansvar for andres handlinger og det som andre gør, følger der ofte også en trang til at kontrollere dette. Det vil sige, at en med-misbruger ofte også vil forsøge at kontrollere den andens adfærd. Dette sker på bekostning af medmisbrugerens egne behov og egne lyster til livet.

Vedkommende vil sætte egne behov og egne grænser til side, og gøre alt det de tror, den anden har brug for. De vil gøre hvad som helst for at kontrollere den andens handlinger.  

At være med-misbruger kan ses som en tvangspræget forhold til et andet menneske.

Vejen ud af et med-misbrug

Vejen ud af en misbrugsadfærd er at skabe en distance til den person, der er genstand for med-misbrugeren. Med distance menes at skabe en erkendelse af, at man ikke kan styre og kontrollere andres liv. At man ikke kan være ansvarlig for andres handlinger, uanset om vi fx er gift med dem eller hvis det er vores børn.

Hvert enkelt menneske kan kun tage ansvar for egne handlinger og hvert enkelt menneske kan kun skabe kontrol over egne handlinger. Man må sætte andre mennesker fri til at håndtere og forvalte deres liv under deres eget ansvar. Uanset hvad det koster af sorg og frustration.

At skabe en sådan distance er ikke nemt og det kræver mange års øvelse for at komme der til. Det grundlæggende spørgsmål er, hvad er med-misbrug præcis for dig?

Ovenstående er skrevet med udgangspunkt i bogen: Gør dig fri af andres misbrug af Melody Beattie, Borgen 1990.