Kategorier
Vrede

Styr din vrede

Styr din vrede, så den ikke styrer dig. Du kan opleve, at vreden tager kontrollen fra dig. Har du erfaring med ikke at kunne styre din vrede? Oplever du populært sagt at være prisgivet din vrede og din frustration. Det kan føles meget ubehageligt. Det kan opleves meget skamfuldt og pinligt.

Der kan være mange grunde til, at du ikke kan styre din vrede. Men uanset hvilken grund der er til, at du ikke kan styre din vrede, kan du arbejde med at ændre din vrede. Du kan få hjælp til at kunne styre din vrede, så det ikke er den der styrer dig, men dig der kan tage kontrollen og styre den.

Tag kontrollen over vreden

En vej til at tage kontrollen over din vrede og frustration er at være nysgerrig på den og kigge på den med nysgerrige øjne. Dette kan være lettere at gøre sammen med en anden, fremfor at gøre det helt alene. Her kan en terapeut være en god hjælp.

Styr din vrede, så den ikke styrer dig

For at få kontrollen over din vrede og frustration må du blive klar over, hvornår den typisk kommer. Er det mest sammen med din nære familie? Eller er det overfor kollegaer eller venner? Eller ude i det offentlige rum fx i trafikken? Hvor ofte kommer vreden og frustrationen? Flere gange om ugen, hver dag eller et par gange om måneden? Er det når du er særligt træt? Eller hvis du er følelsesmæssigt presset?

Hvad er det ved situationerne, der trigger dig? Hvad er det for oplevelser og følelser, der kommer inden i dig? Rigtig mange bliver trigget af oplevelserne af at blive uretfærdigt behandlet, ikke at blive hørt eller at blive overset og ignoreret. Men der kan være mange andre grunde til at noget trigger dig.

Hvilke erfaringer har du særligt med det, som trigger dig? Hvis du fx bliver trigget af at blive uretfærdigt behandlet – hvilke erfaringer og oplevelser har du med at blive uretfærdigt behandlet? Det kan være, du har oplevet mobning som barn, eller at dine forældre ikke lyttede til dig, eller det kan være nogle helt andre erfaringer du har med dig.

Styr din vrede gennem kroppen

Et andet vigtigt skridt på vejen til at styre din vrede er at mærke og sanse, hvad der sker i din krop, når du bliver vred og frustreret. Din krop vil sende nogle signaler før vreden eksploderer, men du vil sandsynligvis ikke registrere disse signaler og derfor kan du ikke reagere på dem. Alle vores følelser, og dermed også vrede og frustration, er funderet i vores krop og giver kropslige signaler og sansninger. Der kan være mange gode grunde til, at vi er blevet vant til, at lukke af for det vi mærker. Resultatet er, at vi ikke mærker det der sker med os, før det kommer stormende med 100 km i timen.

En opmærksomhed på de signaler, der kommer i kroppen er derfor en vej til at kunne styre vreden. Signalerne kan fx være sammensnøring i halsen, knude i maven, fornemmelse af ild i arme og ben, spændthed i arme, ben og mave.

Første step er at mærke det som sker i kroppen. Næste step er at reagere på det som sker i kroppen. Tredje step er at blive opmærksom på at du kan træffe et valg i forhold til hvordan du vælger at reagere.

Få hjælp til at styre din vrede

Det er ikke let at træne sig selv i at mærke kroppens signaler. Det er ikke let at finde ud af, hvad der trigger vreden i sig selv. Det kan være hjælpsomt, at tale med et andet menneske om at styre sin vrede. Gerne en der ved noget om, hvordan vreden fungerer for os og hvordan den spænder ben for os.

Læs mere om hvordan jeg arbejder med vrede.