Kategorier
Psykoterapi

Vi kan alle blive afhængige

Vi kan alle blive afhængige af ting eller oplevelser. Det kan typisk være alkohol, mad, gambling, sex eller shopperi, vi kan blive afhængige af.

Alle disse ting eller oplevelser er normalt noget vi forbinder med nydelse og tilfredsstillelse. For nogen kammer det over og nydelsen bliver til en egentlig afhængighed. Det kan ske for os alle, da vi alle har fundamentet til afhængighed inde i os.

Det, der gør forskellen på, om vi bliver afhængige eller ej, er de erfaringer vi gør os i livet og de oplevelser vi har undervejs.

Alle mennesker har en grundlæggende længsel efter at føle lykke og finde fred i sjælen. Dette kan vi ikke opleve hele tiden. For de fleste mennesker, er det følelser og oplevelser, der optræder i glimt. Og så smutter oplevelsen og følelsen fra os igen.

En strategi til kontrol

Afhængighed kan anskues som et forsøg på at kontrollere oplevelsen af lykke og det at finde fred i sjælen. Afhængighed bliver derved til et forsøg på at kontrollere og opfylde den længsel.

Man kan sige, at afhængighed er et forsøg på at kontrollere, det der egentligt er ukontrollerbart – vores længsel efter at føle os lykkelige og finde fred i sjælen.

Afhængighed og misbrug af de nydelsesfulde midler som fx alkohol, mad og sex er en aktivitet, der skal give den aktive misbruger en ændring af den indre stemning. Afhængigheden stammer fra et (ubevidst) ønske om en stemningsændring i det indre liv. Det kan fx være en uerkendt følelse af mindre-værd eller ked-af-det-hed. 

Vi kan alle blive afhængige af at ændre en stemning

Stemningsændringen er en søgen efter at få ændret den stemning, den tilstand som bevidstheden er i fx at få ændret en ked-af-det-hed til noget andet, til noget der er lettere at være i. Det er en ubevidst handling. Den afhængige har blot (ubevidst) erfaret, at det bibringer noget rart med sig, når man fx tyr til alkoholen.

Man er som afhængig ikke bevidst om, hvad der sker, når man søger ændringen af den indre stemning. Man ved blot, at det bibringer noget godt. Og måske noget der føles som balance og som giver følelsen af lykke og fred i sjælen.

Vi kan alle blive afhængige. Det er forskelligt, hvad vi bliver afhængige af.

Den afhængige stoler mere på det, der er genstand for afhængigheden end på menneskelige relationer.

Det betyder, at en der er afhængig af alkohol, vil vælge at ty til alkoholen, hver gang der er noget, der føles som en udfordring. Hver gang noget bliver lidt svært. Hver gang der kommer nogle følelser, der kan føles ubehagelige at være i. Det er ikke noget, der foregår bevidst. Det er en handling, der er indlejret i den afhængige. Det er en strategi for overlevelse, der er lært gennem de tidligere erfaringer vedkommende har.

Hvorfor udvikler vi afhængighed?

Vi er mere sårbare overfor at udvikle afhængighed, hvis vi oplever at blive behandlet skidt af andre. Hvis vi ikke har haft nogle positive oplevelser med tætte relationer og derfor ikke har udviklet en grundlæggende tillid til at andre mennesker.

Jo tidligere i livet sådanne oplevelser finder sted, jo mere udsatte er vi. Så kan vi få behov for at skabe erstatninger gennem de oplevelser genstanden for vores afhængighed kan give.

Der er tidspunkter i vores liv, hvor vi er i større risiko for at udvikle afhængighed af ting eller oplevelser. Det kan ex være efter et alvorligt tab, kan fx være tab af et elsket menneske, tab af status, tab af idealer og drømme, tab af venskaber eller tab af familie.

Efter et stort tab står man i et vanskeligt emotionelt vakuum. Der kan et afhængighedsforhold blive grundlagt, da vi kan forlade os på, at tingen eller oplevelsen vi bliver afhængige af, også vil være der i morgen.

Fundamentet for at komme ud af afhængigheden er at acceptere eksistensen af afhængigheden. Det i sig selv, kan være det allersværeste i processen med at blive fri af afhængigheden og arbejde sig frem mod ædruelighed.

At have et forhold til en aktiv afhængig er meget smertefuldt og emotionelt livsfarligt.  Omvendt så bliver de meget nære relationer meget vigtige, når den afhængige skal kæmpe sig ud af afhængigheden og hen mod fx ædruelighed.

Teksten er skrevet med udgangspunkt i Greg Nakken: ”Den addiktive personlighed – at forstå den addiktive proces og tvangsprægede adfærd”