Angst

Styrer angst dit liv og forhindrer dig i at gøre, det du har lyst til? Tager angsten energien fra dig? Er du i tvivl om, hvad angst er for noget og om du selv har det?

Angst rammer rigtig mange mennesker og det kan være ganske forfærdeligt at opleve.  

Hvordan er det at have angst?

Angst i sig selv er ikke en farlig lidelse – men det kan være voldsomt og meget ubehageligt at opleve. Du kan have lyst til at flytte dig fra og flygte fra angsten. Du kan have lyst til at undgå den.  Det vil sige, at du kan få lyst til at undgå situationer, hvor du kan have en forventning om, at angsten vil dukke op. Du kan også begynde at frygte at få angst, du får så at sige angst for at blive angst.

Angst kan føles om uro og ubehag – uden en årsag eller synlig grund

Angsten kan se forskellig ud fra person til person og det kan også opleves forskelligt på forskellige tidspunkter. Nogen gange kan man være i tvivl om, det er angst, man egentlig oplever. Hvordan føles angst og hvad er det egentlig?  

Symptomer

Fysiske symptomer kan være: – hjertebanken, svede, høj puls, rødmen i huden, muskelsmerter, uro i kroppen, skælven, hurtigt åndedræt eller åndedrætsbesvær, svimmelhed, hovedpine, svedeture, prikken, stikken, klump i halsen, tørhed i munden, kvalme, opkastning, diarre.

Psykiske symptomer kan være: urealistisk bekymring, tankemylder, klappen går ned, nedsat hukommelse og beslutsomhed, forvirring, oplevelse af at være på kanten af sammenbrud, søvnforstyrrelser, livlige drømme, irritabilitet, utålmodighed, vrede, nervøsitet.

Adfærdsmæssige symptomer kan være: undgåelse af bestemte situationer, tvangsmæssig adfærd, brug af rusmidler.

Angst kan også beskrives om noget diffust, ubehageligt, uroligt i kroppen. Det er en tilstand, hvor noget er ureguleret i os, og hvor det vi oplever, er uforståeligt for os. Angsten er ukonkret og ofte uden sammenhæng med den virkelighed der findes omkring os. Angsten kan gøre at vi får et stort behov for at kontrollere og styre vores omgivelser.

”Der er jo ikke noget at være bange for” – kan være typisk reaktion fra familie og venner på den oplevede angst

Forskellige typer af angst

Generaliseret angst – en generel angst, der ikke er knyttet til bestemte situationer, mennesker og begivenheder. Den kan være mere eller mindre tilstede hele tiden. Det kan føles som hele tiden at være ængstelig.

Social angst – rammer når vi skal deltage i sociale arrangementer, være ude i offentligheden og være sammen med mennesker vi holder af. Kan føles som angsten for at blive kigget på og tanker om andres kritiske blikke.

Panikangst – opstår pludseligt, som lyn fra en klar himmel og med et meget fysisk udtryk. Kan forveksles med fx hjerteanfald og andre fysiske sygdomme og man kan tro at man er ved at dø.

Fobier – angst for fx edderkopper, store åbne pladser og store menneskemængder, højder.

Angst kan være forbundet med meget skyld og skam – og dermed kan man gå længe med angsten selv uden at få hjælp.

Behandling af angst

Angst kan lindres og behandles. Nogle vil opleve, at angsten bliver mindre fremtræden i deres liv og nogle vil opleve, at angsten helt forsvinder.

Behandling af angst med psykoterapi består af samtaleterapi til at lindre og behandle angsten. Når vi taler om angsten, når vi forholder os til angsten og arbejder med den, kan det afhjælpe udfordringerne med den.  

Første skridt i behandlingen er at lære sin egen angst at kende. Det, at kende sine egne symptomer og vide hvilke situationer den oftest kommer i, og hvor længe det varer, vil give et overblik og en indsigt, der gør angsten lettere at håndtere.

Når vi i fællesskab har lært din angst at kende, vil vi sammen afdække, hvordan og hvornår angsten er kommet ind i dit liv. Efterfølgende foregår et arbejde med at finde hvilke strategier og handlinger du kan gøre brug af i dagligdagen, så angsten ikke fylder så meget.

I hele dette arbejde med at lære angsten at kende, og finde strategier og handlinger du kan gøre for at mindske angsten, vil jeg have fokus på dine kropslige sansninger, din tanker og dine følelser.

Psykoterapi er som udgangspunkt førstevalget til at behandle angstlidelser. For nogle kan det dog være medicinsk behandling, der hjælper, særligt ved angst af særlig svær grad. Hvis du er i tvivl om medicinsk behandling vil være bedst for dig, skal du tage kontakt til din egen læge. Din læge kan hjælpe dig med medicinsk behandling.