Lavt selvværd

Føler du dig nogen gange alene, når du er sammen med andre?

Føler du dig nogle gange anderledes og forkert i forhold til andre?

Har du nogen gange mange negative tanker om dig selv?

Det kan være tegn på lavt selvværd og manglende kontakt til dig selv. Lavt selvværd kan behandles.

Lavt selvværd vil typisk forhindre dig i at gøre det du virkelig gerne vil.

Det kan fx forhindre dig i at skabe dybe og ligeværdige relationer til andre mennesker.

Hvad er lavt selvværd?

Selvværd er den måde, du føler og mærker om dig selv. Du kan føle, at det er højt eller lavt.

Man kan sige, at selvværdet handler om, hvor meget værd du giver til selv.

Lavt selvværd handler ikke om, hvordan andre ser på dig eller hvordan andre giver dig værdi. Det handler om, hvordan du ser på dig selv, hvilken værdi du giver dig selv og alt det du står for.

Det kan også handle om, hvordan du tror andre ser på dig og hvilken værdi du tror andre giver dig – uden at det er sådan, det i virkeligheden er.

Selvværd er noget, der foregår inden i dig. Men det giver sig udslag i forhold til dine relationer til din kæreste/ægtefælle, venner og kollegaer. Om dit selvværd er højt eller lavt, kan typisk blive tydeligt, når du er sammen med andre.

Hvad er symptomerne?

Lavt selvværd kan vise sig på forskellige måder for forskellige mennesker.

Når man har et lavt selvværd, kan man opleve, at man kritiserer og nedgør sig selv og det man gør. Man kan opleve, at man har brug for andres bekræftelse og anerkendelse.

Det kan give en følelse af ensomhed og en oplevelse af at være alene, selv når vi er sammen med andre. Det kan føles som manglende tro på, at man selv kan noget.

Lavt selvværd kan også gøre, at man har svært ved at mærke, hvad man gerne vil. At man har vanskeligt ved at vide, hvad man har lyst til. Man er aldrig rigtig glad. Man kan have svært ved at mærke sine følelser.

Det kan føles meget pinefuldt og begrænsende at have lavt selvværd.

Hvordan får man højere selvværd?

lavt selvværd

Den gode nyhed er, at alle kan arbejde på at få et højere selvværd. Når vores selvværd bliver højere, bliver vores liv som regel også mere tilfredsstillende for os.

For at få et højere selvværd skal vi arbejde på at forbedre vores eget forhold til os selv. Vores forhold til os selv er det allervigtigste forhold i vores liv. Ofte er det også det forhold, vi bruger mindst tid og opmærksomhed på, og som vi ikke plejer eller tager særlig alvorligt.

Man kan bl.a. arbejde sig hen i mod at tale omsorgsfuldt og anerkendende til sig selv og være overbærende med sig selv.

Man kan øve sig i at dæmpe den evige kritik og nedgørelse af sig selv og i stedet for tale kærligt til sig selv, som man ville til en god ven.

Hvor kommer det fra?

Der kan være mange forskellige grunde og årsager til, at vi får et lavt selvværd.

Det kommer typisk fra de erfaringer, vi har med os i livet. Særligt de erfaringer vi får med os fra vores barndom.

Disse erfaringer tager vi med videre i vores liv og de lægger grundlaget for vores måde at være i verden på.

Når vi har et lavt selvværd, kan vi have oplevelser og erfaringer, som handler om, at vi er blevet nedgjort, latterliggjort eller skammet ud.

Det kan også være en oplevelse af at have følt sig forkert og anderledes, og at man altid har skullet ændre på sig selv for at passe ind.

Det kan også være, at man har taget mere ansvar end ens alder kunne bære, hvis man har skullet være ansvarlig for en af sine forældre eller sine søskende.

Hvis man har været udsat for mobning i løbet af sin barndom, kan det være med til at give lavt selvværd. 

Hvordan behandles lavt selvværd?

I et psykoterapeutisk forløb vil jeg have fokus på hvilke mønstre, der er i spil for dig og dit lave selvværd. Hvordan dit lave selvværd udspiller sig, hvor det kommer fra og hvordan det viser sig her og nu for dig i din dagligdag. Herfra kan vi sammen arbejde med at ændre det under omsorgsfulde og støttende rammer.

Jeg vil have fokus på, at du får flere erfaringer med at behandle dig selv selvkærligt og omsorgsfuldt. Det er ofte, det vi glemmer og ikke gør, når vi bliver ramt af lavt selvværd.

Jeg vil skabe et empatisk og støttende rum for dig, hvor du oplever at kunne være tilstede med alt hvad du rummer og indeholder.

Forløb til at styrke selvværd

  • Et selvværds-forløb med samtaleterapi kan forløbe over 5-10 gange
  • Antallet af gange afhænger af det, du står i lige og hvad du lige præcis har brug for.
  • I begyndelsen af forløbet mødes vi 14. dag og senere kan der 3-4 uger mellem vores sessioner.
  • Efter forløbet vil du opleve større glæde, mere nærvær og du kan opleve dig selv som mere autentisk.