Psykoterapi

Der kan være mange grunde til at vælge at begynde i terapi. Den ene grund er ikke bedre end den anden.

Fælles for de fleste, der begynder i terapi, er, at de ønsker at skabe en forandring i deres liv og at de ønsker at skabe en forandring for dem selv.

Der er ikke noget, der er forkert at bringe op i terapi, og der er ikke nogle problemer eller udfordringer, der ikke er velkomne. Det er dig, der bestemmer, hvad der er vigtigt for dig at tage op i terapi.

Når du går i psykoterapi, kan du komme fri af det, som begrænser dit liv og din livsudfoldelse.

Temaer jeg har gode erfaringer med at arbejde med

Meningsløshed og uhensigtsmæssige mønstre –Det kan være du oplever, at noget forhindrer dig i, at leve det liv du gerne vil. Det kan være, at livet opleves meningsløst. Eller det kan være, at du gang på gang oplever, at uhensigtsmæssige mønstre gentager sig. Fx at du ofte i parforhold, der ikke er godt for dig, at du hele tiden havner i forkerte jobs, at du bliver uvenner med dine venner eller du altid trækker dig fra konflikter.  

Personlig udvikling – For nogle handler det at gå i terapi om et ønske om personlig udvikling ud fra et ønske og håb om at være autentisk og helt til stede i deres eget liv. Psykoterapi kan gøre dig mere bevidst om din måde at være i verden på og dermed kan du komme i bedre kontakt med dine egne følelser og dine behov. Du kan komme til at stå stærkere i dig og med dig selv.

Spiseforstyrrelser – Du kan også vælge terapi, hvis du oplever, at mad styrer dit liv. Det kan enten være, at du spiser meget restriktivt, måske med tendens til anoreksi, eller at du ikke kan styre dit madindtag. Det kan være, du er i tvivl om, du har en spiseforstyrrelse eller du kan have en spiseforstyrrelse fx bulimi eller BED (overspisning).

At være pårørende – Det kan være, du er pårørende til et menneske, der lider af sygdom eller misbrug. Det kan være, du er blevet slidt og drænet af at være i det. Det kan være, du oplever, at dit eget liv ikke får plads. Hvornår har nogen spurgt hvordan du har det?

Ensomhed – du kan have en oplevelse af at være isoleret fra andre mennesker og have en følelse af ensomhed.

Ikke at kunne sætte grænser – du kan opleve, at du ikke kan mærke dine egne grænser, eller du kan mærke, at du lade dine grænser overskride, uden at du kan gøre noget.

At være i sorg – Du kan have mistet noget, der var dyrbart og værdifuldt for dig. Fx en nærtståendes død, et job, et betydningsfuldt venskab eller du har oplevet en skilsmisse.

Du kan opleve bekymringer, frygt og angst – Det kan være, du ofte oplever at have mange bekymringer. Det kan være, du har perioder, hvor du oplever angst. Det kan være, at frygten eller angsten begrænser dit liv og begrænser dine muligheder.

Rikke Birgitte Juul
Udgangspunkt for terapien

Jeg vil sammen med dig finde frem til, hvordan du kan komme tættere på det liv, som du ønsker. Psykoterapien handler om, hvordan du kan håndtere og forholde dig til det, der begrænser dig.

Jeg tager i terapien altid udgangspunkt i det, som sker her og nu hos dig, i dit nuværende liv og i samtalerne. Det, der er vigtigt, er det som optager dig lige nu og her, og det som fylder. Det er dig, der bestemmer, hvad vi taler om og hvad vi skal fokusere på.

Alle psykoterapeutiske forløb følger sin egen bane og har sit eget forløb. Der er ikke to forløb, der følger den samme bane. Jeg vil sammen med dig, finde den bane dit forløb skal tage.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret og på et humanistisk og eksistentielt grundlag. Jeg trækker på neuroaffektiv og emotionsfokuseret teori.

Du kan bestille en tid til psykoterapi ved at ringe eller skrive til mig.

Tilbage til forsiden

Tilbage til forsiden