Vrede

Bliver du overvældet af vrede? Tager vreden overhånd? Bliver du fanget af vredens voldsomhed og aggression, uden at du kan styre den? Rammes du af skam og flovhed?

Uhensigtsmæssig vrede og voldsomme vredesudbrud kan afhjælpes – jeg har erfaring med at hjælpe mænd og kvinder til at håndtere vrede på en måde, der er hensigtsmæssig og håndterbar.

Hvad er vrede?

Vrede er en følelse, der skal hjælpe os med at sætte grænser. Grænser i forhold til andre mennesker. Grænser i forhold til at vælge, hvad der er godt og hvad der er dårligt for os. Vreden er en helt naturlig og sund følelse at have.

Vi har alle brug for vreden til at sætte grænser for os selv i forhold til omverden.

For nogle mennesker kan det være svært at vise vreden på en hensigtsmæssig måde. Vreden bliver for voldsom og ude af kontrol. Så er vreden ikke længere en sund vrede, men en vrede der sætter forhindringer i vejen for os.

Vrede kan se ud på mange måder. Der kan være den voldsomme, aggressive og måske meget udadreagerende vrede. Her råber vi måske, smækker med døre og skabe og får måske smadret ting.

Vrede er også følelser af at være frustreret, ærgerlig, gal, sur, provokeret eller bitter. Her er vreden måske ikke så kraftig og udadreagerende.

Vi har alle brug for vores vrede. Den hjælper os til pejle efter, hvad der er godt for os og hvad der ikke er godt for os.

Hvorfor bliver jeg så vred?

Der kan være mange forskellige årsager til, at nogle bliver overvældet af vreden og får svært ved at styre vreden og deres aggressioner.

For nogle handler det om ikke at sætte ord på sine behov og sige fra i tide i forskellige situationer. Vreden bliver således en måde at sige fra på efter at grænserne er langt overskredet. Man kan sige, at glasset er blevet helt fyldt og flyder over.

For andre kan det handle om, at vreden dækker over andre følelser. Det kan være følelser som ked-af-det hed, flovhed, sårbarhed, forskrækkelse, usikkerhed, utryghed.

Vi kan have lært, at der er nogle følelser, der ikke er velkomne, fx at vi ikke kan tillade os at være kede af det. Vi har så i stedet lært, at det er ok at blive vred. Derfor kan vi blive vrede, når vi egentlig er kede af det. Vi opdager det ikke selv, vi mærker det som reel vrede. Vi er så trænet i ikke at må være fx kede af det, at vi slet ikke mærker det.

Hvordan slipper jeg af med min vrede?

En vej til at kunne håndtere sin vrede er, at blive opmærksom når den dukker op. Det er også vigtigt at få en forståelse for, hvilken funktion vreden har.  

Først skal du kunne mærke og opdage, når vreden kommer. Det vil sige blive bevidst om, hvornår den kommer og hvordan den giver sig til udtryk for dig.

Det kan være, at vreden i virkeligheden dækker over og skjuler andre følelser, som du måske ikke har lært at give et udtryk eller mærke. Det kan fx være ked-af-det-hed eller begejstring og glæde, flovhed eller du er måske bange. Vreden kan rumme mange og modsatrettet følelser.

Herefter kan vi så arbejde med at ændre den form den uhensigtsmæssige vrede har, så vredens udtryk bliver mere hensigtsmæssigt.

Det er ikke et mål at komme af med vreden.

Det er et mål, at vreden får et udtryk, der er hensigtsmæssigt og håndterbart. Så kan du bruge din vrede til at navigere i dit liv.

Du kan få bedre relationer til din kæreste/ægtefælle og familie.

Vredeshåndterings forløb

  • Et vredeshånderingsforløb vil have som mål, at du får kontrol med din vrede. At din vrede tager en form, hvor den hjælper dig i din dagligdag.
  • Du bliver fri for voldsomme vredesudbrud, du ikke kan styre. Dit forhold til din kæreste/ægtefælle, familie og venner kan blive bedre.
  • I forløbet vil vi arbejde med dine kropslige reaktioner – dine følelsesmæssige reaktioner – og vi ser på vreden i forhold til din nuværende dagligdag og situation. Vi inddrager dine egne erfaringer med vrede og vredesudbrud.
  • Et vredeshåndteringsforløb kan forløbe over 5 – 10 sessioner. Antallet af gange afhænger af hvor du står og hvad du lige præcis har brug for. Nogle har brug for færre sessioner og andre har brug for flere.
  • Forløbet bliver tilpasset dig og din situation.
  • I begyndelsen af forløbet mødes vi hver 14 dag, og senere i forløbet hver 3.-4. uge.