Selvskade

Få hjælp til at komme ud af din selvskadende adfærd – jeg har erfaring med at hjælpe unge mennesker med håndtere og blive fri af selvskade.

Det kan være meget svært selv at komme fri af den selvskadende adfærd. Det kan kræve professionel hjælp at ændre adfærden og udvikle nye strategier for en mere hensigtsmæssig adfærd og bedre trivsel.  

Hvad er selvskade?

Selvskade er, når man bevidst gør noget ved sig selv, som er skadeligt. De mest udbredte former for selvskade er at skære i sig selv eller slå på sig selv.

Men selvskade kan også antage andre former. Det kan fx være overdrevent forbrug af alkohol, mad eller sex.

Det er ikke selve formen på selvskaden, der er i fokus. Fokus er på, at man gør noget bevidst for at skade sig selv.  

Selvskade betragtes ikke som en egentlig sygdom eller selvstændig diagnose. Selvskadende adfærd ses som symptom på underliggende ubalancer af fx mistrivsel og manglende kontakt til egne følelser. 

Mestringsstrategi

Selvskaden kan komme, når der er følelser, der er så svære at håndtere, at man slet ikke kan holde ud at mærke dem.  Selvskaden bliver til en strategi til at mestre de svære følelser. Det kan føles som en lettelse, at mærke den smerte selvskaden giver.

Smerten fra selvskaden føles rarere og mere håndterbar end de svære følelser, man ikke kan holde ud at mærke. Smerten bliver til en form for selvberoligelse. Når smerten er aftaget, bliver man ofte ramt af skam og flovhed over det, man har gjort. Derfor forsøger mange, at skjule hvad de gør.

Det kan være forbundet med stor skam, at tale med andre om den skade man gør på sig selv.  

Hvordan behandles selvskade?

At gøre skade på sig selv er et symptom på, at der er noget i livet, der er rigtig svært at håndtere.

Behandlingen tager udgangspunkt i at finde ud af, hvilken funktion selvskaden har for den enkelte og hvordan det at gøre skade på sig selv, er blevet til den bedste mestringsstrategi for den enkelte.

I min behandling af selvskade fokuserer jeg på, hvilken funktion selvskaden har for dig. Herefter vil fokus være på at lære at håndtere de svære følelser, der bliver lukket af for med selvskaden.

Til sidst vil jeg sammen med dig finde nye måder at mestre de svære følelser på.

Hvorfor begynder man at skade sig selv?

Man ser typisk, at selvskadende adfærd begynder, når der er sket udfordrende ting eller episoder i livet.

Det kan være, man har kærestesorg, tab af nære personer, forældres skilsmisse, mobning, flytte til et nyt område.

Selvskade kan også opstå efter langvarige perioder, hvor man har følt sig anderledes og forkert. Eller hvis man har skullet leve op til store præstationskrav.

At gøre skade på sig selv kan også hænge sammen med en lav selvfølelse og et lavt selvværd. Selvskaden bliver til en måde at håndtere det lave selvværd på.

Forløb til at blive fri af selvskaden

  • Et forløb til at blive fri af selvskaden tager udgangspunkt i din aktuelle situation og det du kæmper med.
  • Først vil jeg sammen med dig finde frem til, hvilken funktion selvskaden har for dig.
  • Herefter kan vi vi begynde arbejdet med at ændre på din selvskadende adfærd. For mange vil det indebære et fokus på at blive bedre til at mærke og regulere følelser. Samtidig vil fokus være på ændring af den konkrete selvskadende adfærd, enten i form af afledning eller udsættelse.
  • Et typisk forløb vil vare 10 – 15 sessioner. For nogle kan det være kortere, for andre længere.
  • Forløbet vil blive tilpasset dig og din situation.