Parterapi København

Jeg har erfaring med parterapi i København. Jeg hjælper par til at kommunikere bedre med hinanden, komme til en større afklaring om dem selv og deres parforhold. Jeg hjælper par med at finde vej tilbage til gnisten mellem sig og med at få skabt mere nærvær og mere samhørighed i parforholdet.

Mangler gnisten i jeres forhold? Har I gentagne skænderier? Har I mistet samhørigheden og nærværet med hinanden?

Tre helt centrale ingredienser i et godt parforhold er tryghed mellem de to, plads til at være sig selv og at der er en fysisk gnist og tiltrækning. Hvis en af disse ingredienser halter, kan det føles ubehageligt at være i parforholdet. Det kan gøre, at I begynder at tvivle på, om parholdet er det rigtige for jer.

Få hjælp til at genfinde jer selv og hinanden i jeres parhold. I parterapi kan I få øje på de mønstre, I gang på gang falder tilbage på. Vi kan sammen finde tilbage til nærværet og samhørigheden i jeres parforhold. Et forløb i parterapi kan give større tilfredshed for jer og hjælpe jer til en tryg kontakt.

Kan jeg være tryg ved, at du er der for mig?

Kan jeg være sikker på, at du er der for mig?

Mønstre i parforholdet

Et parforhold kan være domineret af mønstre og dynamikker, der bliver ved med at gentage sig. Det kan være både positive og negative mønstre. Det er de negative mønstre, der volder problemer og som gør, at vi kommer til at føle os utilpas i parholdet.

Et mønster kan være, at den ene part trækker sig og har brug for ro og afbrudt kontakt og den anden bliver opsøgende og insisterende på kontakt.

Det kan være slidsomt at sidde fast i de negative mønstre og dynamikker.  

Parterapi kan hjælpe jer til at komme ud af jeres uhensigtsmæssige mønster. Jeg vil sammen med jer finde frem til jeres uhensigtsmæssige mønster og det som gør, at I sidder fast i et dårligt mønster.

Et parterapiforløb styrker kommunikationen mellem jer

Et forløb med parterapi styrker kommunikationen mellem jer. Det er en mulighed for at få skabt en samtale, hvor I kan få ro og hjælp til at sige det, I hver især går med og har brug for. Og samtidig få hjælp til at høre, hvad det er ,den anden egentlig siger. I kan også blive klogere på jeres egen rolle og position i forholdet.

Spørgsmål, der kan bruges til overvejelser, når man er i parforhold, kan være ”Hvorfor er vi sammen i dette parforhold?” og det næste spørgsmål kan være ”Hvordan er vi sammen i dette parhold?”. Det kan lyde som banale spørgsmål. Svarene på spørgsmålene kan være overraskende og måske kan det være en udfordring af svare oprigtigt på dem.

Hvem har brug for parterapi?

Alle par har gavn af at være i parterapi!

Det at sætte fokus på hvordan relationen mellem jer er, styrker jeres relation og sikrer, at I står stærkere som par, så I ikke så nemt bliver fanget af gamle mønstre og misforståelser.

Ofte kommer mange par først i parterapi, når det hele virkelig brænder på, når de er fanget i uhensigtsmæssige mønstre og de overvejer, om de skal gå fra hinanden. Det kan så være for sent til at kunne skabe en egentlig forandring.

Har jeg lov til at være mig sammen med dig?

Anerkender og respekterer du mig, som jeg er?

Hvorfor begynde i parterapi?

Der kan være mange forskellige grunde til at et par vælger at begynde i parterapi. Nogle af grundene kan være:

  • I har mistet kontakten mellem jer. I oplever, at I taler forbi hinanden. Jeres kommunikation er præget af misforståelser, og I står måske med en følelse af, at der aldrig bliver et fælles ståsted for jer.
  • Jeres seksuelle liv er gået i stå. I har ikke længere sex med hinanden. Måske er det den ene af jer, der har mistet lysten helt, eller I begge har. Fysisk berøring er blevet helt fraværende i jeres dagligliv med hinanden.
  • Den ene part i forholdet har været utro. Det kan være længerevarende utroskab eller blot kortvarigt. Utroskab kan skabe en mistillid og mistro i parforholdet. Der kan være mange følelser af skyld, skam og afvisning på spil i et parforhold, hvor der har været utroskab.
  • Gentagne skænderier der kører i ring. I har en oplevelse af at skænderierne ikke fører til noget, men blot skaber mere afstand mellem jer.
  • Der mangler nærvær og samhørighed mellem jer. I har mistet fornemmelsen af at være et ”vi” og er i stedet to personer, der lever side om side.

Hvad kræves der for at begynde i parterapi?

Det er super vigtigt, at I begge to er indstillet på at skulle arbejde med relationen mellem jer. Der skal være et ønske fra jer om at se på jer selv og jeres egne mønstre. Jeg skaber en ramme om terapien, hvor I begge føler jer trygge og det I hver i sær kommer med, er lige velkomment. Jeg har mit fokus på det, som sker inde i jer hver i sær og det som sker mellem jer.

Hvordan kommer vi i gang?

I kan vælge en gratis online-for samtale med mig på ½ time. I kan begge to være med i opkaldet. Her kan vi sammen tale om, hvordan et forløb til parterapi til jer kan se ud og hvad vi kan fokusere på. I kan få en fornemmelse af, om jeg er den rette terapeut for jer.

I kan ringe til mig og få en gratis telefonisk for samtale med mig.

I er også velkomne til at booke en første session til parterapi og så kan vi mødes til en session og begynde terapien.

Forløb parterapi

  • De fleste par har brug for et forløb på 5 – 10 gange. Nogen har brug for mindre og andre har brug for flere sessioner.
  • En session varer 1½ time.
  • De første resultater af parterapien vil ofte vise sig efter en 5 – 6 gange.
  • I begyndelsen er det bedst, at vi mødes hver 14. dag. Senere i forløbet kan det være hver 3. – 4. uge.