Kategorier
Lavt selvværd

Hvad er lavt selvværd?

Hvad er lavt selvværd – Hvordan og hvorfor?

Selvværd er den værdi, du giver til dig selv. Selvværd handler om måden, du ser på dig selv. Selvværd handler om, hvordan du forholder dig til dig selv.

En effekt ved at have et lavt selvværd kan være ikke rigtig at føle noget glæde i hverdagen, at det hele måske bliver lidt gråt og fladt. Man kan så opleve, at man tørster efter mere glæde og begejstring.

Når man har lavt selvværd, kan en af konsekvenserne være, at man ikke kan føle noget nærvær sammen med andre mennesker eller sammen med sig selv.

Nærvær er det vi oplever, når vi har en følelse af at være forbundet med andre, eller at være fuldt til stede i det vi nu gør. Mangel på nærvær kan føles som om, man befinder sig i en glasklokke, aldrig rigtig tager del i livet omkring selv eller at man aldrig rigtig er tilstede.

Selvværd er det, vi gør ved os selv

Hvad er lavt selvværd – værd givet til dig selv – hvilken værdi tillægger du til dig selv?

Jo lavere værdi vi giver til os selv, jo lavere selvværd kan vi sige har. Hvis vi slet ikke regner os selv som noget værd, eller hvis vi ikke tillægger os selv nogen værdi, har vi et lavt selvværd.

Omvendt hvis man sætter stor værdi til sig selv, hvis man tillægger sig selv stor vigtighed og værdi, så kan man sige man har et stort selvværd.

Man kan stille sig selv spørgsmålet: Hvem er jeg? – det svar der dukker frem i hovedet, kan sige noget om vores eget selvværd. Både det vi tænker om os selv og den værdi vi giver til os selv.

Svarene på spørgsmålet “Hvem er jeg?” kan fx være ”jeg er ikke god nok”, ”jeg er dum og uintelligent”, ”jeg er ikke værdig til at ….”,

Man kan sige, at selvværd er noget, der bliver konstrueret af dig selv, og sammen med dem, du er omgivet af.

Hvad er jeg selv værd – hvordan tillægger jeg mig selv værdi. Hvordan gør jeg det i forhold til andre?

Hvad er selvværd? – Selvværd er relationelt

Selvværd er relationelt

Vores selvværd er relationelt – det handler både om vores relation til os selv og vores relationer til andre mennesker.

Hvordan vores relation er til os selv, er med til at definere, hvordan vores selvværd er. Så vores selvværd handler om vores relation til os selv, og hvordan vi behandler os selv.

Vi kan være kærlige og omsorgsfulde overfor os selv. Det kan være tegn på et selvværd, der er godt. Eller vi kan behandle os selv med ligegyldighed, med irritation eller nedgøre os selv og tale grimt til os selv. Det kan være tegn på et lavt selvværd.  

Vores relationer til andre vil have betydning for, hvordan vores selvværd er. Hvis vi har været, og er, omgivet af mennesker, der ser på os med kærlige øjne, vokser vores selvværd typisk, omvendt kan selvværdet falde eller ikke blive udviklet, hvis vi bliver mødt med vurderinger og bedømmelser. Det kan være vi får oplevelsen af, at den måde vi er på, er forkert og ikke er accepteret.

Selvværdet kan ændres

Mine erfaringer er, at selvværdet kan ændres og styrkes, når man sætter fokus på det og arbejder med det.

Når man arbejder med at styrke selvværdet kommer man til at opleve større glæde og nærvær i sin dagligdag. Livet opleves ganske simpelt bare bedre og sjovere! Det kan jeg se med de mennesker der får hjælp af mig.

Læs mere om hvordan jeg arbejder med lavt selvværd.