Kategorier
Vrede

Sådan bliver vreden din ven

Hvordan kan vreden blive til min ven? Skal vreden være min ven? Er det overhovedet det som jeg ønsker? Hvordan får jeg styr på min vrede?

Vrede er nok den følelse, der påvirker mennesker mest og giver os allerflest vanskeligheder. Vanskelighederne opstår, hvis der er for lidt vrede eller alt for meget vrede.

Den voldsomme vrede

Enten kan vi have lært at holde al vrede tilbage. Vi kan have lært, at vi for alt i verden ikke må være vrede. Vrede er blevet en forbudt følelse, der aldrig får en plads hos os. Så siger vi typisk ”jeg er sådan en, der aldrig bliver vred”.

Eller vi kan have en oplevelse af, at vi ikke kan styre vores vrede. Altså det stik modsatte. Her fylder vreden for meget. Vreden har taget magten fra os. Vi oplever gang på gang, at vores vrede bliver alt for voldsom. Det ender måske i råben højt, et meget grimt og nedværdigende sprog og smækken med døre og skabslåger.

Det påvirker vores forhold til de mennesker vi omgås.  

Så hvordan pokker skal al denne voldsomme vrede dog blive til en ven? Hvorfor skal den dog blive til en ven? Det eneste du måske har lyst til er bare, at den voldsomme vrede skal gå væk og forsvinde.

Sådan har mange mennesker det og måske du genkender noget af det fra dig selv?

Hvis du genkender det fra sig selv, så kan det være brugbart at kigge lidt nærmere på din vrede. Hvad vil den egentlig med dig og hvad den gør ved dig.

Vreden fortæller dig noget vigtigt

For faktisk har vores vrede noget vigtigt at fortælle os. Den er ofte en budbringer med en vigtig besked til os om, at der fx er noget vi ikke kan lide eller noget som bliver ubehageligt for os.

Når vreden kommer til os, er det typisk fordi, vi har behov for at sætte en grænse. En grænse for at beskytte os selv mod noget, som vi vurderer, ikke vil være godt for os. Det kan være, at der er nogle meget ubehagelige følelser, der bliver vækket i os, som vi ikke har lyst til at mærke. Så bruger vi vreden til at fjerne fokus fra det som sker inde i os. Men udadtil kan vores vrede være for voldsom i situationen eller slet ikke hænge sammen med det som reelt sker for os.

Vi reagerer sandsynligvis på noget som foregår inde i os selv.  Vi forsvarer os mod at mærke det, vi ikke vil i kontakt med.

Ofte foregår processen med at få aktiveret vores vrede så hurtigt, at vi slet ikke når at opfatte, hvad der sker med os – det eneste vi ved er, at vi er vrede. Og at vi sandsynligvis synes, det er de andres skyld, at vi nu er blevet så vrede.

Vi forstår ikke, det som sker. Vi bliver efterfølgende kede af, at vi blev så vrede og måske skammer vi os over det. Det føles som et stort kontroltab. Måske får vi sagt og gjort ting, som vi bagefter fortryder.  

I stedet for at have et ønske om, at vreden skal forsvinde og bare gå væk, er vejen frem at lære den lidt bedre at kende og finde ud af, hvorfor den dukker op.

Hvad sker der, når du bliver vred?

Den voldsomme vrede er typisk helt automatiseret og aktiveres på brøkdele af sekunder. Derfor kan det være svært at få klarhed over, hvad det er, der egentlig sker. Her kan en simpel model hjælpe til at få et overblik og en forståelse for det, som sker.

En simpel model for hvad der sker i os, når vi bliver vrede, kan illustreres sådan her:

Trigger – hvad er det, der trigger vores vrede? Her kan man være lidt nysgerrig på, hvad der er der trigger vreden. For nogle er det at blive ignoreret, eller at få en oplevelse af, at andre ikke høre hvad man siger, at blive vurderet på en bestemt måde af andre eller hvis man ikke får sit ønske eller sin vilje opfyldt.

Vurderinger/tanker/følelser – Hvilke vurderinger/tanker/følelser knytter vi til triggeren? Det næste der sker, er, at når triggeren er tilstede, vil vi have nogle tanker, vurderinger eller følelser knyttet til det som sker. Fx kan vi føle os værdiløse, hvis vi bliver ignoreret, vi kan føle os udenfor, hvis andre ikke hører, hvad vi siger.

Disse tanker og følelser kan være så ubehagelige for os, at vi vil gøre alt for at undgå at mærke værdiløshed eller det at være udenfor. Det kan være, vi har nogle ubehagelige erfaringer med disse følelser. Derfor kan vi have lært, at det er rigtig godt at forsvare os mod at mærke de ubehagelige følelser.  

Vreden kan blive til et mægtig godt forsvar mod at mærke, alt det vi oplever som ubehageligt og vanskeligt. Det fjerner fokus fra os selv. Og vi kan give andre mennesker skylden, for det som sker.  Vi undgår at mærke noget ubehageligt selv. I hvert fald i første omgang.

Når vreden er aftaget, kan vi så mærke skyld og skam, som jo også kan være ganske ubehageligt at mærke. Men det er først, når vreden er overstået at skylden og skammen kommer. Det foregår ikke i øjeblikket med vrede.

Vær nysgerrig på vreden

Når vi arbejder med vores vrede, er vores nysgerrighed et rigtig godt redskab. At være lidt nysgerrig overfor det som sker med dig og inden i dig, når du bliver fanget i den voldsomme vrede.

Et første skridt til at lære din egen vrede bedre at kende kan være, at finde ud af hvad som trigger din vrede? Hvad er der sket lige før, du bliver vred? Er det ofte i bestemte situationer? Er det på bestemte tidspunkter? Er det med bestemte mennesker?

Det kan være en god ide at lave en liste over det, som trigger dig.

Når du har en liste med det, som kan trigge din vrede, giver det dig et overblik. Bagefter kan det være hjælpsomt at se lidt på, hvad der sker inde i dig, når disse triggere kommer i spil. Hvad er dine tanker om disse triggere? Hvad er dine vurderinger af disse triggere? Er der nogle følelser knyttet til det?

Hvordan skal jeg nogensinde få styr på min voldsomme vrede?

Det er ikke nemt at få et indblik i det, som sker inde i dig. Og måske har du slet ikke lyst til at gå i gang med at lave disse lister – det kan være, at bare det at tænke på det, vækker en masse ubehag inde i dig. Så du har slet ikke lyst til at gøre det.

Det er helt forståeligt og det giver så god mening! Det kræver øvelse og erfaring, at gøre det som vi egentlig synes er ubehageligt. Så en vej kan være at tage bitte små skridt og måske var dit første skridt at læse hele dette blogindlæg igennem. Når du så er klar til et nyt lille skridt, kan du måske overveje at begynde på din liste.

Det er muligt at få ændret den voldsomme vrede til at have en form, hvor den bliver din ven, fremfor noget der spænder ben for dig.